Isolerglas

Isolerglas är ett otroligt bra alternativ till vanliga fönsterglas men som ger många fler fördelar. Vi på Lindome Glasmästeri kan montera ert isolerglas där ni vill i Göteborg och Kungsbacka med omnejd. Genom att välja isolerglas nästa gång ni ska byta fönster så kommer ni både energieffektivisera er fastighet samtidigt som ni gör en insats för miljön. En av de allra största energitjuvarna i fastigheten är dåligt isolerade fönster. Genom att byta till isolerglas så slipper ni det. Det är faktiskt så att ni kan spara upp till 20 procent av energiförbrukningen om ni väljer isolerglas utan att ni har vidtagit några andra åtgärder. Det extra fönsterglaset kommer både att minska bullret utifrån och göra så att ni slipper kallras och strålningsdrag. Bullernivån i fastigheten kan halveras vilket gör en stor skillnad. Även om ni inte tänkt på det så mycket så kan ljud utifrån påverka mer än vad ni tror som att bidra till huvudvärk eller liknande. Miljön inomhus kommer alltså bli så mycket mer komfortabel med isolerglas än med vanligt fönsterglas.

När vi installerar ett isolerglas så sker det inte några förändringar vad det gäller husets utseende så det behöver ni inte vara orolig för. Huset kommer se ut precis som det alltid har gjort både när det kommer till insidan och utsidan. Monteringen går mycket snabbt, vi göra inga stora ingrepp och det blir inte heller mycket byggdamm. Isolerglasen går att montera på de flesta typer av fönster. Det är fler och fler fastigheter idag som utrustas med isolerglas så varför inte följa med trenden. En trend som håller i längden och som sparar både på pengarna och miljön.

Isolerglaset är 2- eller 3-glaskonstruktioner som har lagts samman med distansprofil och gas mellan glasen. Det finns flera olika kombinationer av isolerglas och vilken ni ska ha beror på vilka krav som finns när det kommer till faktorer som brandskydd, säkerhet, energibesparing, bullerskydd och solskydd bland annat.